Top Performances

 1. 1
  Kevin Harris
  6 rush, 147 yards, 3 td
 2. 2
  Mon Denson
  9 rush, 118 yards, 1 td
 3. 3
  Rico Dowdle
  10 rush, 87 yards, 2 td
 4. 4
  Ryan Hilinski
  24/30, 282 yards, 1 int
 5. 5
  Bryan Edwards
  1 rush, 15 yards